Polityka prywatnosci

Ochrona danych osobowych

W advanced-store wiemy, że dla Państwa najważniejsze jest ostrożne obchodzenie się z Państwa danymi osobistymi. Dlatego właśnie ochrona danych osobowych jest dla advanced STORE GmbH i dla prowadzonych pod marką ad4mat® (dalej jako „ad4mat”) usług reklamowych najważniejsza i priorytetowa. Do naszych norm należy nieograniczone poszanowanie prawa osoby do samostanowienia o losie danych jej dotyczących. ad4mat czuje się zobowiązany do przestrzegania niemieckich i europejskich regulacji o ochronie danych osobowych bez względu na czas i sytuacje. Z tego względu informujemy Państwa poniżej o obchodzeniu się przez ad4mat z Państwa danymi.

Przechowywanie danych
ad4mat® nigdy nie zapisuje danych osobowych lub danych odnoszących się do osoby bez Państwa wyraźnej zgody, tzn. ad4mat nie zapisuje informacji typu nazwisko, e-mail czy numer telefonu. To samo odnosi się do danych, które mogłyby wskazywać na konkretną osobę. Przez to jest pewność, że ani ad4mat ani dostawca produktów, lub usług nie są w stanie połączyć ogólnych informacji o istotnych dla reklam grupach docelowych z konkretnymi osobami.

Ad4mat podjęło odpowiednie kroki, aby uniemożliwić jakiekolwiek przetwarzanie danych, które wskazywałoby na osobę konkretnego użytkownika.

Ponadto ad4mat nigdy świadomie nie zbiera danych o użytkownikach poniżej 13 roku życia. To samo dotyczy się witryn, które skierowane są w tą grupę wiekową. Jeżeli zaobserwują Państwo taki przypadek, prosimy niezwłocznie skontaktować się z nami. Niezwłocznie usuniemy takie informacje z naszych serwerów. Możliwość kontaktu z nami znajdą Państwo u dołu strony.

2. Przetwarzanie i użytkowanie danych
ad4mat filtruje grupy docelowe istotne dla reklam poprzez socjodemograficzne czynniki i zainteresowania. Nie występuje przypisanie w ad4mat do wrażliwych kategorii zainteresowań, jak rasa, religia czy orientacja seksualna. Przefiltrowane na podstawie czynników socjodemograficznych grupy docelowe otrzymują możliwie adekwatne treści reklamowe. Poprzez to efekty zakłóceń, które mogłyby powstać poprzez nieistotną reklamę dla grupy docelowej, zostały zminimalizowane. Podczas wyświetlania ogłoszeń grupom docelowym będą brane pod uwagę interesy nie pojedynczej osoby, ale interesy anonimowej ustandaryzowanej grupy osób. Przetwarzamy wyłącznie statystyczne wzorce, które wywodzą się z anonimowego użytkowania reklamy online i redakcyjnych treści.

ad4mat nie udostępnia danych osobowych firmom, organizacjom lub innzm jednostkom. Ad4mat może jedynie dostarczyć określone albo przefiltrowane dane grupy docelowaj, na podstawie cookies, osobom trzecim, aby wyświetlić istotną zawartość reklamową grupie docelowej.

3. Bezpieczeństwo danych
Pomimo, że przetwarzane dane są danymi anonimowymi, wszyscy pracownicy ad4mat przy podejmowaniu pracy, którzy mają styczność z tymi danymi, są zobowiązani na podstawie § 5 Bundesdatenschutzgesetz (Federalna Ustawa o Ochronie Danych Osobowych) do zachowania dyskrecji. ad4mat powziął techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby uchronić dane przed manipulacją, zniszczeniem czy utratą.

4. Używanie „Cookies”
ad4mat używa Cookies. Internauta odwiedzający stronę internetową, która zawiera ogłoszenia ad4mat, powoduje, że ad4mat zapisuje w przeglądarce internetowej liczbę (poprzez Cookie). Na podstawie tego numeru np. „2089” przeglądarka „przypomina sobie” wywołania internauty. Przeniesienie tej liczny do innej przeglądarki jest niemożliwe. Przez to jednak odniesienia do osoby są ani przez ad4mat, ani przez osoby trzecie niemożliwe!

5. Opcje dla danych/cookies
Mają Państwo różne możliwości, aby wyłączyć używanie Cookies poprzez ad4mat, albo wyłączyć pobieranie, zapisywanie i przetwarzanie danych w formie anonimowej:

Mają Państwo możliwość, aby zablokować zapisywanie Cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce.

6. Kontakt
Pytania lub uwagi dotyczące tematu ochrony danych osobowych i ochrony danych można wysyłać na e-mail privacy@advanced-store.de . Istnieje również możliwość wysłania zapytania pocztą.

Nasz adres:
advanced STORE GmbH
Seydelstraße 18
10117 Berlin, Germany